ZLOMVAZ WELLNESS | Ojcowie

ZLOMVAZ WELLNESS | Ojcowie

UDÁLOST JIŽ PROBĚHLA
Date8. června 2022 (18:00 - 20:00)
Sdílet událost

Popis akce

The performance is about fatherhood seen from the perspective of young men - still childless, but at an age when the fatherhood is expected. This status of "non-existent but possible father" is shared by all actors, and the performance is based on authentic experiences and subjective feelings of all the creators. Dreaming about ourselves as a dad automatically evoked memories of paternity experienced from the sons' perspective. This thread turned out to be fundamental. Reflection on the fatherhood we expirinced and what is worth saving from it, what to draw from and what to change, created a point of reference for considering the next model. This transition - from the father of previous generations to the father of the future - determines the content of the show.


Představení pojednává o otcovství z pohledu mladých mužů - dosud bezdětných, ale ve věku, kdy se otcovství očekává. Tento status "neexistujícího, ale možného otce" sdílejí všichni aktéři a představení vychází z autentických zkušeností a subjektivních pocitů všech tvůrců. Snění o sobě jako o otci automaticky evokovalo při vzniku inscenace vzpomínky na otcovství prožívané z perspektivy synů. Reflexe prožitého otcovství a toho, co z něj stojí za záchranu, z čeho čerpat a co změnit. Přechod od otce předchozích generací k otci budoucnosti.

Představení je v polštině s anglickými titulky