Jak získat výjimku z Vyhlášku o nočním klidu?

Chcete pořádat rušnější event, který bude trvat dlouho do noci? Tak si raději pořiďte výjimku z vyhlášky o nočním klidu! Přečtěte si u nás na blogu, jak na to.

Jak získat výjimku z Vyhlášku o nočním klidu?
Sdílet článek

Co to je noční klid?

Za období nočního klidu zákon považuje dobu mezi 22 a 6 hodinou ranní. Termín “noční klid” není nijak konkrétně určený, ale obecně je to pokojný stav, který dovoluje společnosti poklidné a spořádané soužití. To ale neznamená, že se v této době nemohou konat rodinné oslavy a další akce, je třeba ale mít na paměti, že nesmí narušovat tento klid. 

Co se stane, pokud jej nebudu dodržovat?

Obvykle přijede policie, která na nedodržování klidu upozorní. Pokud na toto upozornění není brán ohled, policie dorazí znovu a může začít pokutovat. Výše přestupku a pokuty se měří na základě decibelů, které převyšují povolený limit. Výše pokuty se pohybuje v řádu desítek tisíc, podle velikosti a typu akce, a naměřených decibelů.

Kdo je zodpovědný za regulaci nočního klidu?

Ano, je to vaše obec. Ta má právo (ale ne povinnost) vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které může regulovat období nočního klidu. Může jej tedy zkrátit (např. od 2:00 do 6:00), nebo jej úplně zrušit. 

Které události mohou zažádat o tuto regulaci?

Zákon to formuluje takto: “Jedná se o události, kdy je zájem na dodržení obecně uznávané doby nočního klidu převážen zájmem na udržení místních tradic a upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité aktivity”. 

Měly by to být události výjimečné a obyvatelé obce by měli mít dostatečně dlouhý čas připravit se na úpravu nočního klidu.

Akce by měly být ve vyhlášce stanoveny buď konkrétním datem, datovatelným obdobím (např. Velikonoce) nebo událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné (oslavy svatého Jakuba).

Obec musí vyhlášku vydat na základě obecných kritérií a ne podle pořadatele akce, aby se nejednalo o nerovný přístup a nevznikaly by tak určité výhody jen pro vybrané organizátory.

Jak si o tuto obecně závaznou vyhlášku zažádat?

Vaše obec by měla mít na webu informaci o formuláři, případně kontaktní osobu. 

Je možné, že bude mít obec také určitý deadline, do kterého chce tyto žádosti na daný rok získat. Určitě se informujte co nejvíce dopředu, ať později nemáte problémy.

Obecně je třeba do formuláře napsat:

  • informace o oznamovateli/organizátorovi
  • kontakt na organizátora
  • název akce
  • termín akce
  • dobu konání
  • místo konání eventu

Pokud nemáte ještě konkrétní název a datum akce, napište je alespoň popisem, např. “oslavy k založení města Turnov”, nebo “akce konaná mezi 1.6. a 6.6.” Přesné datum je třeba upřesnit většinou maximálně 5 dní před akcí, aby byli obyvatelé obce připraveni. 

Je tato výjimka z nočního klidu zpoplatněná?

Ne, není. Juhuu!

Tak doufáme, že je vám tato problematika o něco jasnější a nebudete se bát si o výjimku zažádat! Samozřejmě záleží na každé obci, jak se k tomu postaví, proto je třeba se vždy dostatečně dopředu informovat na stránkách dané obce, ať vás nečekají nemilá překvapení. 

Pokud se chcete dozvědět, jak si zamluvit veřejná místa pro váš event nebo získat další povolení, mrkněte sem.

Máte nějaká další témata, která by vás zajímala a pomohla k snadnější organizaci eventů? Sem s nimi, rádi se na ně podíváme a zpracujeme do čtivé formy 🙂

Zdroj: § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb.